Rumah Tradisional

Latar Belakang

Rumah tradisional atau juga dikenali Rumah Melayu tradisional adalah sebahagian warisan seni bina Malaysia yang sangat bernilai. Ianya telah direkabentuk dan dibina oleh orang kebanyakan yang menampakkan betapa mahir dan kreatifnya mereka dalam bidang seni bina. Ia memaparkan kebijaksanaan dalam penggunaan dan perluasan ruang mengikut keperluan semasa, mengadaptasi cuaca dan penggunaan bahan binaan.

 

Rumah tradisional Melayu melambangkan cara hidup dan sikap terbuka orang Melayu itu sendiri. Secara amnya, rumah ini diperbuat daripada kayu dan bertiang. Dinding diperbuat daripada kayu atau anyaman buluh dan beratapkan rumbia/ nipah atau kayu. Tingkap-tingkap mendominasi tampak dari segenap sudut pandangan rumah dan memberikan pengaliran udara yang secukupnya kepada rumah. Ruang dalaman mempunyai ruang terbuka yang luas dan mempunyai dinding pemisah yang tersangat minima.

 

SUMBER ALAM

Bahan binaan adalah kayu, rotan, akar, buluh, dan dedaun dari sumber hutan terdekat. Kayu menjadi tunjang kepada struktur bangunan, manakala rotan dan akar menjadi pengikat, kayu atau batang pinang menjadi lantai, buluh dan daun rumbia/ nipah menjadi dinding dan atap.

 

BUDAYA, AGAMA DAN ADAT RESAM

Budaya dan adat resam juga memainkan peranan yang besar dalam membentuk seni bina rumah Melayu. Misalnya kehadiran Islam telah mempengaruhi orientasi bangunan mengarah ke kiblat. Definisi ruang juga diatur dan diubah aras mengikut kegunaan adat resam bertandang, kenduri dan aktiviti keluarga.


PENGARUH ASING

Kehadiran penjajah Barat telah memberi alternatif baru kepada teknik seni bina Melayu. Sebagai contoh, zink dan atap genting telah mengambil alih atap rumbia dan kayu, bata dan simen telah mengambil tempat kayu sebagai tiang, tangga dan dinding, paku menggantikan pasak kayu dan akar sebagai penghubung/ pengikat. Pengaruh ini boleh dilihat secara positif dan negatif oleh umum, iaitu pertembungan dua unsur; praktikal dan seni.

 

JENIS-JENIS SENI BINA RUMAH MELAYU

Terdapat beberapa jenis rekabentuk tradisional dan campuran yang boleh dilihat diseluruh Malaysia. Secara amnya, rekabentuk ini diklasifikasikan mengikut rekabentuk bumbung iaitu; Bumbung Panjang, Bumbung Lima, Bumbung Limas dan Bumbung Perak. Rekabentuk ini boleh dilihat disegenap pelusuk tanahair. Untuk orang kebanyakan, rekabentuk Bumbung Panjang adalah yang paling popular oleh kerana keringkasan rekabentuknya dan penjimatan kos serta masa pembinaan. Fokus artikel ini adalah kepada penggunaan rekabentuk Bumbung Panjang di negeri Melaka, Negeri Sembilan, Perak dan Selangor.


Berikut ialah antara jenis dan reka bentuk  umah tradisional di Malaysia.


  • Rumah Tradisional Melaka - Reka bentuk rumah ini terdapat di Melaka.
  • Rumah Gadang/Rumah Minangkabau - Reka bentuk rumah ini di Negeri Sembilan.
  • Rumah Perabung Lima - Reka bentuk rumah ini terdapat di Kelantan.
  • Rumah Limas - Reka bentuk rumah ini terdapat di Selangor, Johor dan Terengganu.
  • Rumah Bumbung Panjang - Reka bentuk rumah ini terdapat di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak.
  • Rumah panjang - Reka bentuk rumah ini di Sarawak. Rumah ini boleh menempatkan banyak keluarga bergantung kepada reka bentuknya.

       Klik sini untuk melihat galeri dan ciri-ciri rumah tradisional mengikut negeri

Sekalung budi dan setinggi penghargaan diucapkan kepada mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung membantu bagi menyediakan laman ini.

Rujukan : http://malaysiana.pnm.my/ | http://en.wikipedia.org/wiki/Rumah_Melayu | http://www.scribd.com/doc/33654510/RUMAH-TRADISIONAL

|

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola